За нас

  • Чикън Деливъри ЕООД е официален представител на фирма „Градус“, най-големият производител на птиче месо в България.
  • Дейността на  фирмата е насочена към  търговия на едро и дребно с хранителни стоки, по специално доставка на пилешко месо и пилешки продукти за хотели, ресторанти и заведения за бързо хранене (ХоРеКа)
  • Чикън Деливъри ЕООД е ситуирана в модерна складова база с  топ локация в София - добра предпоставка за бърза и качествена доставка на стоката до вашия обект.


На 27.07.2020 г. дружеството стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-5872-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Бюджет на проекта: 10 000.00 лева от които 8 500.00 лева европейско и 1 500.00 лева национално съфинансиране. Средствата ще бъдат вложени за разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. /наеми на офис помещения и складова база/

Основната цел на проектното предложение е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултати: изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.  

Допълнителна информация